کلیدواژه‌ها = افت فشار
توسعه یک رابطه کاربردی برای تخمین افت فشار در مته حفاری کاجی با استفاده از مدل رئولوژیک بینگهام

دوره 11، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 45-57

10.22044/jsfm.2022.7200.2657

سید سعید بحرینیان؛ امین نباتی؛ ابراهیم حاجی دولو


کاهش میزان افت فشار دهانه ورودی هوای اس‌شکل با بهینه‌سازی به روش الحاقی

دوره 10، شماره 2، تیر 1399، صفحه 205-217

10.22044/jsfm.2020.8745.2980

محمدرضا تولایی فرد؛ حمید پرهیزکار؛ مصطفی گرشاسبی


بهبود عملکرد هیدرولیکی-حرارتی چاه های حرارتی میکروکانال با استفاده از پین-فین های V شکل و نانوسیال Al2O3/آب

دوره 8، شماره 4، دی 1397، صفحه 211-228

10.22044/jsfm.2019.7262.2669

مرتضی محمدی؛ سید حسین مظلومی؛ سید مسعود حسنی؛ مرتضی خوشوقت علی آبادی


تحلیل عددی پدیده نشست ذرات گرد و غبار در مبدل‌های حرارتی فشرده با استفاده از رویکرد لاگرانژی

دوره 8، شماره 2، تیر 1397، صفحه 143-159

10.22044/jsfm.2018.5946.2427

سعید باغدار حسینی؛ رامین حقیقی خوشخو؛ سید محمد جوادی مال آباد


بهینه‌سازی لوله‌های خان‌دار بویلر نیروگاه شازند اراک با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 6، شماره 3، مهر و آبان 1395، صفحه 227-237

10.22044/jsfm.2016.791

حمید مختاری؛ امیر امیر محمودی بنهنگی؛ رامین حقیقی خوشخو