نویسنده = ���������������� ��������
مشخصات لرزه‌ای سازه‌های بتنی قالب تونلی با پلان نامنظم

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1394، صفحه 1-15

10.22044/jsfm.2015.552

سید بهرام بهشتی اول؛ وحید محسنیان؛ نفیسه نیک‌ﭘور