نویسنده = فرامرز آشنای قاسمی
تأثیرات شرایط مرزی دلخواه بر پاسخ ورق چندلایة کامپوزیتی تحت ضربة با جرم بزرگ و سرعت‌پایین

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 35-49

10.22044/jsfm.2018.6333.2495

رضا پاک نژاد؛ فرامرز آشنای قاسمی؛ کرامت ملک زاده فرد


تحلیل تجربی استحکام کمانشی صفحات آلومینیومی دارای شکاف مرکزی تقویت‌شده با وصله‏های کامپوزیتی لایه‏ای الیاف فلزی (FML)

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 117-127

10.22044/jsfm.2016.643

فرامرز آشنای قاسمی؛ پیام رحمنی؛ علی پورکمالی انارکی؛ یونس علیزاده وقاصلو


پاسخ دینامیکی تیر ساندویچی خمیده دارای هسته انعطاف‌پذیر تحت ضربه شعاعی با سرعت پایین

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 13-29

10.22044/jsfm.2015.418

فرامرز آشنای قاسمی؛ کرامت ملکزاده فرد؛ محمد علی خلیلی