نویسنده = ������������ ����������������
بررسی اثر طول اسپایک در کاهش پسای موجی یک مدل استاندارد در جریان ماوراء‌صوت

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 177-192

10.22044/jsfm.2020.6710.2561

مهدی حسنی؛ عبدالعلی حقیری؛ محمد هادی اسلامی


بررسی تجربی لایه مرزی روی یک ایرفویل مافوق بحرانی نوسانی ( پیچ) در جریان تراکم پذیر با استفاده از سنسورهای فیلم داغ

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1394، صفحه 173-184

10.22044/jsfm.2015.585

نیوشا فلا حپور؛ عبدالعلی حقیری؛ محمود مانی؛ محمد حسین کلانتری