نویسنده = �������� ���������� ������ �������� ��������
پاسخ معادلات مشخصه فرکانسی پانل‌های ساندویچی نوع لوی با هسته لانه‌زنبوری آگزتیک بر اساس تئوری بهبود‌یافته مرتبه سوم ردی

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 291-310

علیرضا پاکرویان؛ پیمان یوسفی؛ کوروش خورشیدی؛ سید محمد مهدی نجفی زاده؛ علی‌رضا نظام‌آبادی


ارائه یک رابطه تحلیلی برای تعیین فرکانس و شکل مود اصلی تیر پله¬ای دو سر مفصل مستقر بر بستر الاستیک

دوره 4، شماره 3، مهر و آبان 1393، صفحه 57-64

10.22044/jsfm.2014.340

سید محمد مهدی نجفی زاده؛ حسام نایبی؛ حمید محسنی منفرد