نویسنده = ������������ ������������
طراحی یک بعدی اجکتور یک، دو و سه مرحله ای تونل باد فراصوتی

دوره 1، شماره 2، مهر و آبان 1390، صفحه 57-68

10.22044/jsfm.2012.51

مهدی نیلی احمدآبادی؛ علیرضا ربیعی؛ محمدرضا روشنی