نویسنده = �������� ������������ �������������� ��������
بهینه‌سازی لوله‌های خان‌دار بویلر نیروگاه شازند اراک با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 6، شماره 3، مهر و آبان 1395، صفحه 227-237

10.22044/jsfm.2016.791

حمید مختاری؛ امیر امیر محمودی بنهنگی؛ رامین حقیقی خوشخو