نویسنده = �������������� ���������� ��������
بررسی تجربی پخت‌وپز در داخل ساختمان با استفاده از یک اجاق خورشیدی غیرمستقیم همراه با مواد ذخیره کننده حرارت

دوره 11، شماره 3، مرداد 1400، صفحه 207-219

10.22044/jsfm.2021.2215

محمد حسین زاده؛ صالح علیزاده مؤمن؛ سید مهدی میرزابابائی؛ حسین زمانی؛ علی کیانی فر