نویسنده = �������� ���������� ��������
تحلیل ترمودینامیکی یک اجاق خورشیدی با لوله‌ تحت خلأ تحت شرایط عملکردی مختلف

دوره 11، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 259-268

10.22044/jsfm.2021.10972.3427

محمد حسین زاده؛ سید مهدی میرزابابائی؛ حسین زمانی


بررسی تجربی پخت‌وپز در داخل ساختمان با استفاده از یک اجاق خورشیدی غیرمستقیم همراه با مواد ذخیره کننده حرارت

دوره 11، شماره 3، مرداد 1400، صفحه 207-219

10.22044/jsfm.2021.2215

محمد حسین زاده؛ صالح علیزاده مؤمن؛ سید مهدی میرزابابائی؛ حسین زمانی؛ علی کیانی فر