نویسنده = ������������ ���������� ��������
بررسی انتقال حرارت جابجایی طبیعی در نانو سیالات ویسکوپلاستیک- مدل کسون در محفظه مربعی

دوره 11، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 165-178

10.22044/jsfm.2021.10608.3349

محمد سعید عقیقی؛ امیره نوربخش؛ حامد معصومی؛ امیر سالاری خیبر