نویسنده = ������ ���������� ��������������
اثرات فرآیند گرمایش و تبخیر قطره بر ناپایداری احتراق فرکانس پایین

دوره 7، شماره 4، دی 1396، صفحه 251-265

10.22044/jsfm.2017.3038.1849

داود دودانگه؛ محمدمهدی حیدری؛ اسماعیل ولی زاده