نویسنده = �������������� �������� ��������
کنترل فعال ارتعاشات پوسته مخروطی مدرج تابعی چرخان از طریق وصله‌های پیزوالکتریک

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 13-29

10.22044/jsfm.2020.9885.3220

محمد جعفری نیاسر؛ علی اصغر جعفری؛ محسن ایرانی رهقی؛ محمد جواد بابایی