نویسنده = ������������ ������������
بررسی تجربی اثر نازل اولیه جریان موازی بر عملکرد اجکتور

دوره 11، شماره 3، مرداد 1400، صفحه 235-244

10.22044/jsfm.2021.2217

شعبان علیاری شوره دلی؛ کامران مبینی؛ مصطفی گرجی