نویسنده = ������������ �������� ����������
شبیه‌سازی پایش سلامت برخط سازه‌های دریایی با استفاده از روش امپدانس الکترومکانیکی

دوره 10، شماره 4، دی 1399، صفحه 67-76

10.22044/jsfm.2020.9723.3195

ناصر الدین سپهری؛ محمد احسانی؛ مهناز شمشیرساز؛ مجتبی صدیقی