نویسنده = ������������������� ��������
بهینه‌سازی توپولوژی هندسه یک کانال دارای سه خروجی با دبی‌های مشخص در خروجی‌ها

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 153-168

10.22044/jsfm.2021.8989.3047

زهرا طالب‌پور؛ امیدرضا محمدی‌پور؛ حسین عجم؛ حمید نیازمند