نویسنده = ���������� ���������������� ����������
مطالعه تجربی آسیب‌های زیرسطحی و مکانیزم‌های باربرداری در فرآیند فرزکاری با جت آب و ساینده بر روی سرامیک آلومینیوم اکسید

دوره 10، شماره 2، تیر 1399، صفحه 253-265

10.22044/jsfm.2020.8942.3026

فرزاد پشم فروش؛ رامین بیرقی بارانلو؛ رسول معروفی آذر؛ علی حسن پور باباجان