نویسنده = سید احسان افتخاری شهری
تعیین ثابت‌های مدل آسیب جانسون-کوک برای ورق مس خالص تجاری توسط آزمایش کشش بر روی نمونه های شیاردار

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 97-110

10.22044/jsfm.2021.9856.3215

مسعود رخش خورشید؛ صادق رنجبر؛ سید احسان افتخاری شهری


طراحی سیستم هیدروفرمینگ لوله همراه با ارتعاشات آلتراسونیک قالب

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 135-148

10.22044/jsfm.2015.412

سید احسان افتخاری شهری؛ سید یوسف احمدی بروغنی؛ خلیل خلیلی