نویسنده = مصطفی غیور
تأثیر سختی یاتاقان مغناطیسی فعال بر ارتعاشات آشوبناک روتور انعطاف پذیر

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 1-16

10.22044/jsfm.2016.760

سعید قائدی؛ مصطفی غیور؛ حشمت اله محمد خانلو