نویسنده = ���������� ������ ��������
مدل‌سازی دینامیکی و طراحی کنترل وضعیت یک فضاپیما در حضور تلاطم

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 25-40

10.22044/jsfm.2021.2168

عبدالمجید خوشنود؛ علی امین زاده؛ سید مهدی حسنی؛ پیمان نیک پی