نویسنده = رضا اسلامی فارسانی
پارامترهای موثر بر خواص برشی ساندویچ پنل با رویه کامپوزیت وینیل استر- الیاف شیشه و هسته پلی وینیل کلراید

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 53-64

10.22044/jsfm.2020.8734.2976

مهدی عبدالهی آذغان؛ یوسف امیریان؛ رضا اسلامی فارسانی؛ علی علیزاده


بررسی رفتار کمانشی صفحات لایه ای الیاف- فلز ساخته شده از الیاف جوت- شیشه

دوره 8، شماره 4، دی 1397، صفحه 153-164

10.22044/jsfm.2019.6766.2570

مهران جعفری باغجقاز؛ رضا اسلامی فارسانی؛ حسین ابراهیم نژاد خالجیری


تاثیر روش‌های آزمون تک لیف و دسته الیاف بر خواص مکانیکی الیاف کربن

دوره 3، شماره 2، مرداد و شهریور 1392، صفحه 1-10

10.22044/jsfm.2013.190

رضا اسلامی فارسانی؛ سید محمدرضا خلیلی؛ علیرضا زنگی آبادی؛ کوشا عباس بنایی