نویسنده = یعقوب دادگر اصل
مطالعه طول تغییرشکل در فرایند شکل‌دهی غلتکی انعطاف‌پذیر

دوره 11، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 1-14

10.22044/jsfm.2022.10920.3423

حسن بادپروا؛ حسن مسلمی نائینی؛ محمد مهدی کسائی؛ یعقوب دادگر اصل؛ بهنام عباس زاده