نویسنده = ������������ ����������
شبیه‌سازی ترمودینامیکی کولرهای اجکتوری-تراکمی

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 181-189

10.22044/jsfm.2015.511

مجتبی طحانی؛ سعید شمس الدینی؛ سعید فراهت؛ علی ربانی


بررسی و مقایسه اثر نانو سیالات مختلف بر عملکرد گرمایی لوله حرارتی

دوره 3، شماره 3، مهر و آبان 1392، صفحه 83-95

10.22044/jsfm.2013.206

محمد حسن شجاعی فرد؛ جواد زارع؛ مجتبی طحانی