نویسنده = ������ ������ ������������ ��������������
بهینه سازی مبدل حرارتی پوسته لوله‌ای به کمک الگوریتم ژنتیک و ازدحام ذرات

دوره 8، شماره 3، مهر 1397، صفحه 153-163

10.22044/jsfm.2018.7030.2627

ابراهیم عرب یار محمدی؛ محمد محمدیون؛ میثم سعدی؛ حمید محمدیون