نویسنده = سید بهرام بهشتی اول
مشخصات لرزه‌ای سازه‌های بتنی قالب تونلی با پلان نامنظم

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1394، صفحه 1-15

10.22044/jsfm.2015.552

سید بهرام بهشتی اول؛ وحید محسنیان؛ نفیسه نیک‌ﭘور


در نظر گرفتن اثرات عدم قطعیتهای مدلسازی بر منحنی شکنندگی فروریزش با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

دوره 4، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 25-34

10.22044/jsfm.2014.311

احسان خجسته فر؛ سید بهرام بهشتی اول؛ کوروش نصر الله زاده؛ محمدرضا ذوالفقاری