نویسنده = �������������� �������������� ����������
شناسایی ترک‌های یک و چندگانه در پوسته استوانه‌ای‌‌ با استفاده از روش آنالیز مودال و تبدیل موجک

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 13-28

10.22044/jsfm.2022.6205.2473

شهروز صمیمیان طهرانی؛ پدرام صفرپور؛ مسعود بابایی؛ فراز کیارسی