نویسنده = ���� �������� ��������
بررسی عملکرد فن گریز از مرکز یک توربین سرمایشی با استفاده از شبیه سازی عددی

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 245-257

10.22044/jsfm.2016.773

محسن به نیا؛ مهدی نیلی احمدآبادی؛ محسن ثقفیان


One-Dimensional design of a three-stage axial compressor with Its 3D numerical simulation

دوره 2، شماره 3، مهر و آبان 1391، صفحه 9-17

10.22044/jsfm.2013.152

محسن به نیا؛ مهدی نیلی احمدآبادی