نویسنده = ���������� �������� ���������� ��������
بررسی و مقایسه تجربی انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیالهای مس، اکسیدآهن و هیبریدی مس(50%)- اکسیدآهن (50%)

دوره 8، شماره 4، دی 1397، صفحه 229-238

10.22044/jsfm.2019.7350.2687

محمد حسین طالبی؛ ولی کلانتر؛ محمدرضا نظری؛ هادی کارگر شریف آباد