نویسنده = ������������ ��������������
شبیه سازی عددی و بررسی تجربی حرکت یک جسم پرسرعت زیرسطحی

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 217-230

10.22044/jsfm.2017.861

حسن فروزانی؛ بهادر سرانجام؛ رضا کمالی؛ عطاالله ربیعی