نویسنده = حسن فروزانی
شبیه سازی عددی و بررسی تجربی حرکت یک جسم پرسرعت زیرسطحی

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 217-230

10.22044/jsfm.2017.861

حسن فروزانی؛ بهادر سرانجام؛ رضا کمالی؛ عطاالله ربیعی


تحلیل برخورد زمان‌مند الاستوپلاستیک پرتابه پرسرعت با سطح آب

دوره 6، شماره 3، مهر و آبان 1395، صفحه 281-298

10.22044/jsfm.2016.811

حسن فروزانی؛ بهادر سرانجام؛ رضا کمالی؛ علی عبداللهی فر