نویسنده = ���������� ������ ���������� ������ ��������
تحلیل عددی پدیده نشست ذرات گرد و غبار در مبدل‌های حرارتی فشرده با استفاده از رویکرد لاگرانژی

دوره 8، شماره 2، تیر 1397، صفحه 143-159

10.22044/jsfm.2018.5946.2427

سعید باغدار حسینی؛ رامین حقیقی خوشخو؛ سید محمد جوادی مال آباد