نویسنده = روح الله طالبی توتی
محاسبه شتاب آستانه واژگونش خودروی تانکردار تحت تلاطم سیال با استفاده از روش نگاشت

دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1394، صفحه 163-176

10.22044/jsfm.2015.673

روح الله طالبی توتی؛ گلناز جریانی؛ محمد حسن شجاعی فرد


بهینه سازی ستون میانی خودرو (B-pillar ) از جنس کامپوزیت جهت دستیابی به چیدمان مناسب لایه‌ها در تست برخورد از کنار به کمک الگوریتم ژنتیک

دوره 3، شماره 2، مرداد و شهریور 1392، صفحه 77-86

10.22044/jsfm.2013.197

محمد حسن شجاعی فرد؛ روح الله طالبی توتی؛ مرتضی میرباقری؛ منصور ترابی