دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 1-113 
5. طراحی و تحلیل محفظه حلزونی سه بعدی بدون پره مربوط به توربین جریان شعاعی

صفحه 55-67

محسن محمدی؛ فرهاد قدک؛ مهدی نیلی احمدآبادی؛ مجید رضا شاه حسینی


6. جریان آرام سیال غیرنیوتنی در تبدیل واگرای متقارن محوری

صفحه 69-79

محمدمحسن شاه مردان؛ محمود نوروزی؛ سبحان مسیبی درچه


گزارش تحقیقاتی

9. تحلیل دینامیکی سپر خودرو با اتصالات هوشمند

صفحه 101-113

عبدالحسین فریدون؛ سید حسن کمالی؛ حسین همتیان