دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-137 

مقاله مستقل

1. طراحی و پیاده‌سازی کنترل فازی دوربین رباتیک جهت ردگیری هدف

صفحه 1-10

علی اصغر عرب؛ محمد مهدی فاتح؛ سید محمد رضا یزدان پرست


مقاله مستقل

4. بهینه‌سازی وزنی و کمانشی پوسته‌های تقویت‌شده کامپوزیتی لایه ای

صفحه 37-49

مرتضی باقری؛ علی اصغر جعفری؛ مرتضی صادقی فر


گزارش تحقیقاتی

10. مطالعه آزمایشگاهی و عددی فرآیند خشک شدن سرامیک‌ها و ایجاد ترک درآنها

صفحه 119-129

خلیل خلیلی؛ سید یوسف احمدی بروغنی؛ محسن باقریان


11. طراحی سنسور شش مؤلفه ای نیرو – گشتاور برای تونل کاویتاسیون

صفحه 131-137

نوروز محمد نوری؛ کریم مصطفی پور؛ مریم کامران؛ رباب بهادری