تحلیل و بهینه‌سازی شکل سازه های متقارن محوری با استفاده از روش ایزوژئومتریک

دوره 1، شماره 1، مرداد و شهریور 1390، صفحه 1-13

10.22044/jsfm.2012.55

بهروز حسنی؛ احمد گنجعلی؛ ابوالفضل حجت پناه منتظری


An approximate model for slug flow heat transfer in channels of arbitrary cross section

دوره 2، شماره 3، مهر و آبان 1391، صفحه 1-7

10.22044/jsfm.2012.69

محمد کلته؛ عباس عباسی؛ مجید بهرامی


مطالعه شکست دینامیکی مواد تابعی تحت شوک های حرارتی - مکانیکی

دوره 1، شماره 3، آذر و دی 1390، صفحه 1-16

10.22044/jsfm.2012.77

محمود شریعتی؛ مسعود مهدی زاده رخی


کاربرد تجزیه مقدار تکین در روش ترکیب مودهای مؤلفه‌ها با رویکرد تجربی در مدل ورق

دوره 2، شماره 4، آذر و دی 1391، صفحه 1-14

10.22044/jsfm.2013.155

سید علی حسینی کردخیلی؛ سید حسن مومنی ماسوله


بکارگیری منطق فازی جهت پیش‌بینی هندسه‌ی جوش در فرآیند جوشکاری زیرپودری فولاد API X65

دوره 3، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 1-12

10.22044/jsfm.2013.171

محمد علی مرادپور؛ سید حجت هاشمی؛ خلیل خلیلی


تاثیر روش‌های آزمون تک لیف و دسته الیاف بر خواص مکانیکی الیاف کربن

دوره 3، شماره 2، مرداد و شهریور 1392، صفحه 1-10

10.22044/jsfm.2013.190

رضا اسلامی فارسانی؛ سید محمدرضا خلیلی؛ علیرضا زنگی آبادی؛ کوشا عباس بنایی


طراحی و پیاده‌سازی کنترل فازی دوربین رباتیک جهت ردگیری هدف

دوره 4، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 1-10

10.22044/jsfm.2014.252

علی اصغر عرب؛ محمد مهدی فاتح؛ سید محمد رضا یزدان پرست


مشخصات لرزه‌ای سازه‌های بتنی قالب تونلی با پلان نامنظم

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1394، صفحه 1-15

10.22044/jsfm.2015.552

سید بهرام بهشتی اول؛ وحید محسنیان؛ نفیسه نیک‌ﭘور


تأثیر سختی یاتاقان مغناطیسی فعال بر ارتعاشات آشوبناک روتور انعطاف پذیر

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 1-16

10.22044/jsfm.2016.760

سعید قائدی؛ مصطفی غیور؛ حشمت اله محمد خانلو


شبیه سازی عددی سقوط آزاد اجسام استوانه‌ای به کمک روش برهم نهادن شبکه

دوره 6، شماره 3، مهر و آبان 1395، صفحه 1-16

10.22044/jsfm.2016.790

حسین امین اسماعیلی؛ محسن ثقفیان؛ محمد علی بدری


بررسی رفتار بازگشت ‏فنری کامپوزیت‏ های الیاف-فلز با استفاده از تئوری‏ های لایه معادل و لایه مجزا

دوره 6، شماره 4، آذر و دی 1395، صفحه 1-9

10.22044/jsfm.2017.901

امیرعلی ابوالقاسمی؛ عبدالحسین جلالی اقچای؛ بهروز مرادخانی؛ سید علی فاطمی


برداشت انرژی ارتعاشی با استفاده از تیر یک سردرگیر با دولایه پیزوالکتریک

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 1-9

10.22044/jsfm.2017.945

روح اله حسینی؛ محمدحسن لطافتی؛ سیدسجاد حسینی مقدم