کلیدواژه‌ها = نانوسیال
کاربرد روش شبکه بولتزمن مبتنی بر اختلاف محدود برای شبیه سازی انتقال حرارت جابجایی مغشوش نانوسیال

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 325-350

احمدرضا رحمتی؛ امیر عربی؛ علی غیبی


بررسی عملکرد نانوذرات اکسید آهن (مگنتیت) و نانوصفحات گرافن در تولید بخار خورشیدی

دوره 9، شماره 2، تیر 1398، صفحه 181-196

10.22044/jsfm.2019.7509.2724

محمد مصطفی غفوریان؛ حمید نیازمند؛ زهره اکبری؛ بهاره بخش زحمت کش


بهبود عملکرد هیدرولیکی-حرارتی چاه های حرارتی میکروکانال با استفاده از پین-فین های V شکل و نانوسیال Al2O3/آب

دوره 8، شماره 4، دی 1397، صفحه 211-228

10.22044/jsfm.2019.7262.2669

مرتضی محمدی؛ سید حسین مظلومی؛ سید مسعود حسنی؛ مرتضی خوشوقت علی آبادی


بررسی و مقایسه تجربی انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیالهای مس، اکسیدآهن و هیبریدی مس(50%)- اکسیدآهن (50%)

دوره 8، شماره 4، دی 1397، صفحه 229-238

10.22044/jsfm.2019.7350.2687

محمد حسین طالبی؛ ولی کلانتر؛ محمدرضا نظری؛ هادی کارگر شریف آباد


مدلی جدید برای لزجت دینامیکی نانوسیال نانولوله های کربنی چندجداره (MWCNTs) – اتیلن-گلیکول

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 179-188

10.22044/jsfm.2016.695

محسن برات پور؛ آرش کریمی پور؛ سیف الله سعدالدین


بررسی تجربی انتقال حرارت جریان نانوسیال آب/TiO2 در لوله افقی با نوار پیچه تحت شرایط دمای ثابت دیواره

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1394، صفحه 165-172

10.22044/jsfm.2015.584

امیر هوشمند؛ احمد صداقت؛ محمد رضا سلیم پور؛ عابدین زرگوشی؛ عیسی محسنی


بررسی و مقایسه اثر نانو سیالات مختلف بر عملکرد گرمایی لوله حرارتی

دوره 3، شماره 3، مهر و آبان 1392، صفحه 83-95

10.22044/jsfm.2013.206

محمد حسن شجاعی فرد؛ جواد زارع؛ مجتبی طحانی