دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 1-259 

مقاله مستقل

1. بهبود کارآیی برداشت‌کننده انرژی دوپایا به کمک کنترل آشوب

صفحه 1-14

معین محمدپور؛ شیرین باقری کزازی؛ پدرام صفرپور؛ رقیه گوگ‌ساز قوچانی؛ مجید زندی


یادداشتهای فنی

3. مدل‌سازی دینامیکی و طراحی کنترل وضعیت یک فضاپیما در حضور تلاطم

صفحه 25-40

عبدالمجید خوشنود؛ علی امین زاده؛ سید مهدی حسنی؛ پیمان نیک پی


6. تحلیل ارتعاش آزاد غیرخطی قطاع دایره ای توخالی در تماس با سیال

صفحه 73-86

رضا شهوه؛ علی اصغر جعفری؛ عادل مقصودپور؛ علی رضا محمدزاده


13. بررسی اثر فاصله استقرار خرج انفجاری روی تغییر شکل ورق‌های فلزی دایروی

صفحه 175-191

مصطفی سیاح بادخور؛ توحید میرزابابای مستوفی؛ هاشم بابایی


16. بهینه سازی عملکرد سیکل رانکین آلی مبتنی بر مطالعه مقایسه ای روش‌های باکس-بهنکن و مرکب مرکزی

صفحه 219-232

محمد احسان کاظمیان؛ سید عبدالرضا گنجعلیخان نسب؛ ابراهیم جهانشاهی جواران