دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، بهار 1400، صفحه 212-1 
3. بهینه سازی رفتار ترمومکانیکی هورن فراصوت از طریق اصلاح هندسه

صفحه 31-42

10.22044/jsfm.2021.8874.3014

محمد ظهورمسگر؛ حامد صفی خانی؛ محمدرضا شیخ الاسلامی؛ سیامک مزدک


13. تحلیل اگزرژی و بررسی اثر پروفیل نازل روی عملکرد توربین فراصوت در پذیرش جزئی

صفحه 169-184

10.22044/jsfm.2020.7208.2658

علی چراغی؛ رضا ابراهیمی؛ حسن کریمی؛ رضا آقایی طوق؛ محمدجواد منتظری