دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، زمستان 1396 

طرح پژوهشی

19. بررسی رفتار ارتعاشی سیستم روتور-یاتاقان پیوسته تحت عیوب مختلف نابالانسی

صفحه 223-237

روح اله نوروزی؛ منصور رفیعیان؛ حسین دلایلی


طرح پژوهشی

21. اثرات فرآیند گرمایش و تبخیر قطره بر ناپایداری احتراق فرکانس پایین

صفحه 251-265

داود دودانگه؛ محمدمهدی حیدری؛ اسماعیل ولی زاده