دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-328 

مقاله مستقل

1. برداشت انرژی ارتعاشی با استفاده از تیر یک سردرگیر با دولایه پیزوالکتریک

صفحه 1-9

روح اله حسینی؛ محمدحسن لطافتی؛ سیدسجاد حسینی مقدم


9. بررسی عددی و تحلیلی مجموعه امواج ضربه‌ای لامبدا شکل در مجرای همگرا-واگرا

صفحه 101-112

رضا کمالی؛ سید محمود موسوی؛ پروانه هوشیاری؛ اندیشه خانه‌زر


11. بررسی المان محدودی توزیع حرارت در قطعات جوشکاری با استفاده از روش مش تطبیقی

صفحه 135-145

علی اکبر هادی نژاد رودی؛ سید مهدی رضاعی؛ رسول فشارکی فرد؛ علی نحوی


17. شبیه سازی عددی و بررسی تجربی حرکت یک جسم پرسرعت زیرسطحی

صفحه 217-230

حسن فروزانی؛ بهادر سرانجام؛ رضا کمالی؛ عطاالله ربیعی