موضوعات = ارتعاشات
تعداد مقالات: 69
28. بررسی تجربی اثر کاهش عرض تیر بر بازده برداشت‌کننده انرژی ارتعاشی پیزوپلیمری

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 41-51

روح اله حسینی؛ علی ابراهیمی ممقانی؛ مریم نوری


30. بررسی پایداری یاتاقان های ژورنال غیرمدور لب دار روانکاری شده با فرّوسیال

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 165-177

رضا رشیدی میبدی؛ نیما فرّهی فر؛ اصغر دشتی رحمت آبادی؛ مهدی زارع مهرجردی


31. بررسی ارتعاشات آزاد و اجباری پوسته استوانه ای کامپوزیتی محتوی سیال

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 93-109

یونس انصاریان؛ علی اصغر جعفری


32. برداشت انرژی ارتعاشی با استفاده از تیر یک سردرگیر با دولایه پیزوالکتریک

دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-9

روح اله حسینی؛ محمدحسن لطافتی؛ سیدسجاد حسینی مقدم


35. استخراج تجربی خواص ارتعاشی-میرایی یک ماده‏ی ویسکوالاستیک خاص

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 161-171

سید علی حسینی کردخیلی؛ رضا خراسانی


36. آنالیز دینامیکی تیر تیموشنکوی پیش‌تنیده به‌کمک روش المان محدود طیفی بر پایه ی تبدیل موجک

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 11-22

علی مختاری؛ حمیدرضا میردامادی؛ مصطفی غیور


38. بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی رفتار غیرخطی اتصالات فلنجی تحت بارگذاری طولی و خمشی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 43-54

فرهاد میثمی؛ مجید معاونیان؛ عارف افشارفرد؛ سیدایمان پیش‌بین


40. تحلیل ارتعاشات و پایداری ورق‌های مرکب چند لایه تحت اثر رطوبت و دما

دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 155-166

حسین قدیریان؛ محمدرضا قضاوی؛ کوروش خورشیدی


41. تأثیر سختی یاتاقان مغناطیسی فعال بر ارتعاشات آشوبناک روتور انعطاف پذیر

دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-16

سعید قائدی؛ مصطفی غیور؛ حشمت اله محمد خانلو


42. تحلیل غیرخطی آیروالاستیک یک بال دارای نسبت منظری بالا همراه با مخزن در جریان تراکم ناپذیر پایا

دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 259-269

امید مطهری فرد؛ سعید شکراللهی؛ حسین گل پرور


44. شناسایی ضرایب سفتی و میرایی تکیهگاه تیرها

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 43-60

مجید عابدی؛ محمدرحیم همتیان؛ امید سروی غیاث آبادی


45. بهینه سازی محل یاتاقان ها در روتور های چند پله ای با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 99-106

سعید گلابی؛ حمید مسفروش؛ محسن ایرانی رهقی


47. محاسبه شتاب آستانه واژگونش خودروی تانکردار تحت تلاطم سیال با استفاده از روش نگاشت

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 163-176

روح الله طالبی توتی؛ گلناز جریانی؛ محمد حسن شجاعی فرد


49. آنالیز ارتعاشات آزاد و واداشته‌ی تیر اویلر-برنولی ترک‌دار با بهره‌گیری از روش المان محدود طیفی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 57-70

وحید سروستان؛ حمیدرضا میردامادی؛ مصطفی غیور