موضوعات = ارتعاشات
تعداد مقالات: 69
2. مقایسه‌ی عملکرد الاستومرهای الکترو/مگنتورئولوژیک در میراسازی ارتعاشات روتورهای دوار

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 139-153

محمد الرکابی؛ جلیل رضایی پژند؛ حمید معین فرد


4. پاسخ دینامیکی تیر دوبل با لایه‌ی میانی ویسکوالاستیک تحت عبور خودرو با شتاب ثابت

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-13

روح الله طالبی توتی؛ کمال الدین ناصری نژاد


6. حذف نویز از سیگنال‌های ارتعاشی ماشین‌های دوّار به کمک تبدیل موجک تجربی و روش‌های رایج آستانه‌گذاری

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 111-124

سعید نظامیوند چگینی؛ فاطمه ظریف؛ احمد باقری؛ مجید علی طاولی


7. بررسی ارتعاشات آزاد ورق های کمانش یافته ترکدار به کمک روش المان کوادراتور دیفرانسیلی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 67-83

حسام مکوندی؛ شاپور مرادی؛ داود پور ویس؛ کورش حیدری شیرازی


14. آنالیز حساسیت روش های آنالیز مودال کارکردی در شناسایی میرایی و پیاده سازی بر روی یک نمونه صنعتی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 177-192

محمد احمدی بلوطکی؛ ابوالفضل غلامزاده؛ مهدی صالحی


15. تحلیل ارتعاشات عرضی آزاد تیرهای ناهمگن محوری نمایی با شرایط مرزی مختلف

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 123-135

علی ابراهیمی ممقانی؛ روح اله حسینی؛ مجید شاهقلی؛ هدی سرپرست


17. بررسی تجربی اثر پارامترهای مؤثر در تعادل انسان به هنگام ایستادن و راه رفتن

دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 51-57

سیدامیر حسینی سبزواری؛ الهه امیری


18. بهینه‌سازی سازه لکوموتیو با استفاده از قیود فرکانس طبیعی و تنش بیشینه

دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 23-33

مهدی غمامی؛ مسعود شریعت پناهی؛ مهدی مندعلی


20. بررسی تجربی برداشت انرژی از راه رفتن انسان

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 173-181

روح اله حسینی؛ هادی فاتحی ناراب


23. بررسی رفتار ارتعاشی سیستم روتور-یاتاقان پیوسته تحت عیوب مختلف نابالانسی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 223-237

روح اله نوروزی؛ منصور رفیعیان؛ حسین دلایلی


24. استخراج پاسخ دینامیکی غیرخطی اتصالات فلنجی تحت بارگذاری خمشی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 35-48

فرهاد میثمی؛ مجید معاونیان؛ عارف افشارفرد