موضوعات = خزش، خستگی و شکست
تعداد مقالات: 18
2. تخمین عمر خستگی براکت درب اضطراری یک هواپیمای خاص در ماموریت های مختلف به روش عددی و تجربی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 143-152

احسان براتی؛ محمدعلی وزیری؛ محمد حسن یزدانی


3. اثر اندازه ی همسایگی و شکل پرتابه بر رشد ترک در تیر ترک دار به روش پری داینامیک

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 39-51

محمدجواد اکبری؛ سید روح الله کاظمی


7. پیش‌بینی عمر خستگی در اتصالات چسبی بر اساس سفتی اولیه و مقدار افت سفتی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 175-183

پوریا اکبرزاده؛ خلیل فرهنگدوست


9. شبیه‌سازی آزمون‌های شکست مود ترکیبی با استفاده از روش المان‌ محدود توسعه‌ یافته

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 123-137

علی عباس زاده بیدختی؛ امیررضا شاهانی


10. پیش بینی عددی و تایید تجربی شکست در ورق های جوش خورده به هم با استفاده از مکانیک آسیب

دوره 4، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 83-91

محمدرضا نقش؛ فرهاد حاجی ابوطالبی؛ مهرداد پورسینا


11. اثرزاویه قرارگیری الیاف بر روی چقرمگی شکست بین لایه ای در مودI ماده مرکب الیاف شیشه/اپوکسی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 183-187

عبدالحسین فریدون؛ سیدعلیرضا ثابت؛ شکوفه دولتی؛ محمدرضا اسماعیلی


13. بررسی دینامیکی یک ترک ایستا در محیط محدود دو بعدی ارتوتروپیک با روش المان محدود توسعه یافته

دوره 3، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 149-160

محمد جعفری؛ دکتر محمدباقر نظری؛ مجتبی جاحی محمدی


15. بررسی اثر بارگذاری ضربه ای در فرآیند رشد ترک در فولاد فورجEA4T

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 33-39

امیر ملک زاده؛ خلیل فرهنگ دوست؛ سعید حدیدی مود