کلیدواژه‌ها = تحلیل ایزوژئومتریک
تعداد مقالات: 5
1. مدل سازی جریان در کانال با استفاده از تحلیل ایزوژئومتریک

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 15-26

رامین امینی؛ رضا مقصودی؛ ناصر ظریف مقدم باصفت؛ سید مهدی توکلی


3. حل مسائل غیرخطی الاستیک تراکم‌ناپذیر با استفاده از روش تحلیل ایزوژئومتریک

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 29-41

بهروز حسنی؛ سید مهدی توکلی؛ مهدی اردیانی


5. تحلیل و بهینه‌سازی شکل سازه های متقارن محوری با استفاده از روش ایزوژئومتریک

دوره 1، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 1-13

بهروز حسنی؛ احمد گنجعلی؛ ابوالفضل حجت پناه منتظری