موضوعات = کنترل
تعداد مقالات: 26
1. کنترل کلاسی از سیستم‌های مرتبه کسری با تاخیر در یک ناحیه مشخص

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 51-63

10.22044/jsfm.2019.8352.2893

نرگس طهماسبی؛ حجت احسنی طهرانی؛ یدالله اردوخانی


5. کنترل بهینه انرژی ربات های سیار چرخ‌دار فرمان لغزشی با روش تحلیلی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 135-145

10.22044/jsfm.2017.3296.1950

میثم پرهیخته؛ امید محمدپور؛ علی توسلی


9. بهبود دینامیک خودرو به روش کنترل مقاوم توسعه داده‌شده

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 77-90

10.22044/jsfm.2017.920

مسعود گوهری منش؛ علی اکبر اکبری


10. طراحی کنترلر تطبیقی L1 یک سامانه فضایی با احتساب اثر انعطاف پذیری

دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 17-27

10.22044/jsfm.2016.761

عبدالمجید خوشنود؛ ایوب شیبانی؛ جعفر روشنی یان؛ هومان مرادی


11. کنترل امپدانس مقاوم ربات توان‌بخش زانو با ضرایب فازی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 83-95

10.22044/jsfm.2015.666

وهاب خوشدل؛ محمد مهدی فاتح


14. کنترل حالت لغزشی فازی تطبیقی بازوی رباتیک در فضای کار با راهبرد کنترل ولتاژ

دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 17-26

10.22044/jsfm.2015.553

محمد مهدی فاتح؛ حسین اسراری؛ سعید خراشادی زاده


15. کنترلگر مقاوم و تطبیقی دستگاه آزمون پره توربین بادی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 27-38

10.22044/jsfm.2015.554

سید حسن قرشی؛ بهنام معتکف ایمانی


17. کنترل فازی تطبیقی بازوی رباتیک سیار

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 17-27

10.22044/jsfm.2015.413

محمد مهدی فاتح؛ مجید عابدین زاده شهری


18. بهبود دقت محاسبه طول ترک در خشت رسی با استفاده از ماشین بینایی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 111-122

10.22044/jsfm.2015.435

خلیل خلیلی؛ مجتبی وحیدنیا؛ سجاد خیشه


21. پاسخ دینامیکی تیر ساندویچی خمیده دارای هسته انعطاف‌پذیر تحت ضربه شعاعی با سرعت پایین

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 13-29

10.22044/jsfm.2015.418

فرامرز آشنای قاسمی؛ کرامت ملکزاده فرد؛ محمد علی خلیلی


22. کنترل فازی تطبیقی ربات تک چرخ الکتریکی

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 61-75

10.22044/jsfm.2015.411

محمد مهدی فاتح؛ جواد کیقبادی


23. کنترل آزاد از مدل برای سیستم تعلیق روغنی خودرو

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 13-21

10.22044/jsfm.2015.401

محمد مهدی فاتح؛ عاطفه سکاکی


25. کنترل تطبیقی امپدانس سیستم تعلیق فعال خودرو

دوره 4، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 11-21

10.22044/jsfm.2014.336

محمد مهدی فاتح؛ احسان حسینی