موضوعات = آزمون غیرمخرب
ارزیابی توانایی روش التراسونیک در اندازه گیری تنش پسماند طولی جوشکاری در راستای ضخامت

دوره 8، شماره 3، مهر 1397، صفحه 29-47

10.22044/jsfm.2018.6186.2469

محمد افتخاری؛ مهدی احمدی نجف آبادی؛ محمدرضا فراهانی


عیب یابی چرخ دنده بر پایه انتخاب مناسب ترین ویژگی به کمک الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات

دوره 8، شماره 3، مهر 1397، صفحه 49-64

10.22044/jsfm.2018.6081.2449

احمد باقری؛ سعید نظامیوند چگینی؛ میلاد رمضانی دشتمیان؛ فرید نجفی


ارزیابی تغییرات فرمول‏بندی لاستیک با اندازه گیری سرعت امواج فراصوتی

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 285-294

10.22044/jsfm.2016.775

مرتضی طاهری؛ ابوالفضل فورگی نژاد؛ مهدی شیوا؛ سید محمد امام؛ امیرهوشنگ حدادی


Using neural networks to predict road roughness

دوره 2، شماره 3، مهر و آبان 1391، صفحه 63-69

10.22044/jsfm.2013.92

سید علی سلیمانی ایوری؛ امین صاحبی