کلیدواژه‌ها = پایداری
کنترل کلاسی از سیستم‌های مرتبه کسری با تاخیر در یک ناحیه مشخص

دوره 9، شماره 3، مهر 1398، صفحه 51-63

10.22044/jsfm.2019.8352.2893

نرگس طهماسبی؛ حجت احسنی طهرانی؛ یدالله اردوخانی


بررسی پایداری یاتاقان های ژورنال غیرمدور لب دار روانکاری شده با فرّوسیال

دوره 7، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 165-177

10.22044/jsfm.2017.4256.2125

رضا رشیدی میبدی؛ نیما فرّهی فر؛ اصغر دشتی رحمت آبادی؛ مهدی زارع مهرجردی


تغییر در دینامیک یک سیستم با استفاده از ورودی های زمان محدود: کاربرد در درمان و مدلسازی سرطان

دوره 4، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 79-91

10.22044/jsfm.2014.296

علی غفاری؛ مصطفی نظری؛ مصطفی خزائی؛ بهناز بهمئی