موضوعات = الاستیسیته و پلاستیسیته
تعداد مقالات: 18
4. مدل سازی جدایش در برخورد صفحات فلزی با در نظر گرفتن اثر دما، نرخ کرنش و آسیب

دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 39-50

10.22044/jsfm.2015.555

مصطفی باغانی؛ محمدرضا ذاکرزاده؛ مجید بنی اسدی


9. تحلیل غیر خطی ترموالاستیک صفحات گرد ساندویچی با هسته تابعی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 127-142

10.22044/jsfm.2015.404

محمد اسماعیل گلمکانی؛ علیرضا یوسفیان ثقی


16. مطالعه شکست دینامیکی مواد تابعی تحت شوک های حرارتی - مکانیکی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 1-16

10.22044/jsfm.2012.77

محمود شریعتی؛ مسعود مهدی زاده رخی


18. تحلیل دینامیکی سپر خودرو با اتصالات هوشمند

دوره 1، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 101-113

10.22044/jsfm.2012.85

عبدالحسین فریدون؛ سید حسن کمالی؛ حسین همتیان