موضوعات = روش های تحلیلی
تعداد مقالات: 6
2. تحلیل استاتیکی تنش ها و کرنش های وارد بر استخوان فمور متصل به قاب فضایی تیلور

دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 13-21

10.22044/jsfm.2018.5543.2362

پوریا چاوش نژاد؛ موسی آیتی؛ مجید بنی اسدی؛ عزیز عباسپور؛ مریم مزرعه ئی فراهانی؛ علی رضا حیردی روچی


3. مشخصات لرزه‌ای سازه‌های بتنی قالب تونلی با پلان نامنظم

دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-15

10.22044/jsfm.2015.552

سید بهرام بهشتی اول؛ وحید محسنیان؛ نفیسه نیک‌ﭘور


6. ارزیابی زمان تناوب قائم ارتعاش سازه ناشی از حذف ستون و تاثیر آن بر پاسخ سازه‌ در خرابی پیشرونده

دوره 4، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 35-43

10.22044/jsfm.2014.338

موسی محمودی صاحبی؛ طه تیموری؛ هژیر کوزانی؛ سید شاکر هاشمی