موضوعات = دینامیک سیالات محاسباتی
تعداد مقالات: 54
1. بررسی شیپوره آیرواسپایک تقارن محوری

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 177-189

10.22044/jsfm.2019.7601.2743

سید علی سید جعفری؛ سید مهدی میرساجدی؛ علیرضا کریمشاهیان بیدگلی


3. تاثیر کانال‌های گاز و پیکربندی لایه‌های انتشار گاز بر روی عملکرد غشای الکترولیتی پلیمر سلول سوختی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 249-263

10.22044/jsfm.2019.8525.2935

علی شیخ محمدی؛ ایرج میرزایی؛ نادر پورمحمود؛ نیما احمدی شیخ سرمست


5. شبیهسازی اثرات تیغه میراکننده بر میزان تلاطم در مخزن سوخت هواپیمای مدل

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 275-287

10.22044/jsfm.2019.7964.2809

مصطفی محمودی؛ جاماسب پیرکندی؛ بهمن امجدیان؛ حسین نورشاد


6. شبیه سازی CFD پیل سوختی اکسید جامد پایه آندی

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 217-235

10.22044/jsfm.2019.7713.2760

عارف شاهی؛ نسیبه حاجیلری؛ ماشاءالله رضاکاظمی


7. بهبود عملکرد هیدرولیکی-حرارتی چاه های حرارتی میکروکانال با استفاده از پین-فین های V شکل و نانوسیال Al2O3/آب

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 211-228

10.22044/jsfm.2019.7262.2669

مرتضی محمدی؛ سید حسین مظلومی؛ سید مسعود حسنی؛ مرتضی خوشوقت علی آبادی


11. تحلیل عددی پدیده نشست ذرات گرد و غبار در مبدل‌های حرارتی فشرده با استفاده از رویکرد لاگرانژی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 143-159

10.22044/jsfm.2018.5946.2427

سعید باغدار حسینی؛ رامین حقیقی خوشخو؛ سید محمد جوادی مال آباد


16. بررسی جریان و ضریب گشتاور توربین بادی داریوس بر حسب تغییرات زاویه گام و نسبت سرعت نوک پره

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 173-191

10.22044/jsfm.2017.923

امیر ساغری چی؛ محمد جواد مغربی؛ علیرضا عرب گلارچه


17. اثر افزایش تعداد و چیدمان لوله‏های سیال گرم بر رفتار ذوب ماده تغییر فاز دهنده در مبدل حرارتی سه لوله‏ای

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 249-262

10.22044/jsfm.2017.915

مهدی عیسی پور درزی؛ سید محمد جواد حسینی کهساری؛ علی اکبر رنجبر؛ یونس پهم لی


18. شبیه سازی عددی سقوط آزاد اجسام استوانه‌ای به کمک روش برهم نهادن شبکه

دوره 6، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-16

10.22044/jsfm.2016.790

حسین امین اسماعیلی؛ محسن ثقفیان؛ محمد علی بدری


19. بررسی تأثیر زبری در افت کارایی یک مرحله کامل توربین گاز

دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 197-212

10.22044/jsfm.2016.771

علی فرخی پور؛ مسعود برومند؛ محمدجعفر کرمانی


20. بررسی عملکرد فن گریز از مرکز یک توربین سرمایشی با استفاده از شبیه سازی عددی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 245-257

10.22044/jsfm.2016.773

محسن به نیا؛ مهدی نیلی احمدآبادی؛ محسن ثقفیان


23. مدل سازی جریان در کانال با استفاده از تحلیل ایزوژئومتریک

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 15-26

10.22044/jsfm.2015.565

رامین امینی؛ رضا مقصودی؛ ناصر ظریف مقدم باصفت؛ سید مهدی توکلی


24. بکارگیری طرح AUSM+ جهت بهبود نتایج و کاهش خطای عددی روش حجم محدود جیمسون در جریان دوبعدی بین پره های ثابت توربین

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 201-212

10.22044/jsfm.2015.677

فهیمه ابراهیم زاده ازغدی؛ محمدرضا مه پیکر؛ محمود پسندیده فرد