کلیدواژه‌ها = پیزوالکتریک
تعداد مقالات: 7
1. تعیین جرم با استفاده از تحلیل تئوری و تجربی پاسخ فرکانسی عملگرهای پیزوالکتریک خمشی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 27-39

امیدرضا احمدزاده؛ حامد غفاری راد؛ محمد زارعی نژاد


3. بررسی تجربی اثر کاهش عرض تیر بر بازده برداشت‌کننده انرژی ارتعاشی پیزوپلیمری

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 41-51

روح اله حسینی؛ علی ابراهیمی ممقانی؛ مریم نوری


4. برداشت انرژی ارتعاشی با استفاده از تیر یک سردرگیر با دولایه پیزوالکتریک

دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-9

روح اله حسینی؛ محمدحسن لطافتی؛ سیدسجاد حسینی مقدم